نمايشگاه بزرگ بازارچه خيريه با همکاري شهرداري و شوراي اسلامي شهر بهارستان به زودي در شهر بهارستان افتتاح مي گردد.

کد خبر: 132 تاریخ انتشار: 1398/11/27
نمایش: 278
اخبار

نمايشگاه بزرگ بازارچه خيريه با همکاري شهرداري و شوراي اسلامي شهر بهارستان به زودي در شهر بهارستان افتتاح مي گردد.

 

#شوراي_اسلامي_شهر_بهارستان 

#شهرداري_بهارستان 
#معاونت_فرهنگي_اجتماعي_شهرداري_بهارستان 
#بازارچه_خيريه
#بهارستان_شهر_فرهنگ 
#بهارستان_اصفهان

 

افزودن دیدگاه