چهارشنبه 21 شهریور97

-مصوبات جلسه شورای اسلامی شهر بهارستان در تاریخ 21 شهریور ۱۳۹۷ در محل سالن جلسات ساختمان شورای اسلامی شهر بهارستان


 دستور کار جلسه قرائت گردید و موارد زیر با رای اعضای شورای اسلامی شهر بهارستان  مصوب گردید
 
 
 
 
  **بررسی لایحه شهرداری مبنی بر تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری مطرح و با مبلغ به 570/110/210/574 ریال به انضمام گزارش حسابرسی مستقل و منتخب شورای اسلامی شهر و صورت‌های مالی با نظر کارشناسی کمیسیون فنی و عمرانی در جلسه فوق العاده با اکثریت آرا مورد موافقت و تصویب قرار گرفت مقرر گردید با توجه به گزارش کمیسیون فنی و عمرانی و برنامه بودجه و همچنین موارد اشاره شده در گزارش حسابرسی در مورد عملکرد  ردیف های بودجه شهرداری تذکرات لازم به شهرداری ارسال و همچنین شهرداری در خصوص برطرف نمودن بندهای گزارش حسابرسی اقدامات لازم را انجام و به صورت ماهیانه به شورای اسلامی شهر اعلام گزارش نماید
 
 
** بررسی لایحه شهرداری مبنی بر تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان حمل و نقل همگانی به همراه گزارش حسابرسی منظم به صورتهای مالی با نظر کارشناسی کمیسیون فنی عمرانی و برنامه‌ریزی در جلسه فوق العاده مطرح و به تصویب اعضای محترم این شورا رسید .ضمن مقرر گردید تا پایان مهرماه سال جاری برطرف نمودن ایرادات وارده و ارائه پیشنهادات کمیسیون فنی و عمرانی و برنامه بودجه و حسابرس منتخب شورا اقدامات لازم انجام و نتیجه کتبا  به شورای اسلامی شهر ارسال گردد
 
 **بررسی لایحه شهرداری مبنی بر برگزاری تشریفات مناقصه محدود ممیزی املاک بر پایه gis به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال موضوع مطرح و مورد تصویب قرار گرفت
 
**بررسی لایحه شهرداری مبنی بر واگذاری زمین در دریاچه زیتون جهت احداثFOOD BOX  از طریق مزایده عمومی موضوع مطرح و مقرر شهرداری ضمن توجه به زیبایی و سیمای شهری استاندارد های ایمنی امنیت ترافیکی دسترسی تاسیسات شهری توجیه پذیری اقتصادی مباحث بهداشتی لازم و مورد نیاز و رعایت جمیع جهات لایحه مورد موافقت قرار گرفت
 
 
 **بررسی لایحه شهرداری مبنی بر حق بهره‌برداری از سایتها و تمدید قراردادهای دکل ایرانسل موضوع مطرح و مقرر گردید با رعایت استانداردها و شاخص های ایمنی و سلامت عمومی اخذ مجوزها و تائیدیه های مراجع ذیصلاح و بر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری به مدت سه سال و هر سال ۱۰ درصد افزایش مبلغ قرارداد نسبت به سال قبل مورد موافقت و تصویب قرار گرفت
 
 **بررسی لایحه شهرداری مبنی بر افزایش اعتبار پروژه تالار نور از محل پروژه مورد موافقت و تصویب قرار گرفت
 
 **بررسی لایحه شهرداری مبنی بر افزایش اعتبار پروژه فرهنگسرای ایثار موضوع مطرح و به کمیسیون فنی و عمرانی ارجاع گردید
 
 **بررسی لایحه شهرداری مبنی بر تعیین حسابرس جهت حسابرسی سال مالی ۹۷ شهرداری موضوع مطرح و موسسه  حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا جهت حسابرسی سال مالی ۹۷ شهرداری و سازمانهای وابسته انتخاب گردید
 
**بررسی و تعیین حسابرسی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی مطرح و پس از تبادل نظر موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا بدین منظور انتخاب و معرفی گردید
 
**گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی به صورت های مالی مطرح و پس از اعلام گزارش حسابرس مورد تصویب قرار گرفت
 
**بررسی لایحه شهرداری معرفی نمایندگان شورا جهت عضویت در کمیسیون  تبصره ذیل بند ۲۰ ماده ۵۵  اقایان نبی الله مومنی، مهدی نصر، محمد کاظمی طبا  به عنوان اعضای کمیسیون مذکور انتخاب و معرفی گردیدند
 
**دستورکار پایانی بررسی نامه های اداری  و مردمی
 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟