چهارشنبه 4 مهر 97

-صورتجلسه شورای اسلامی شهر بهارستان در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه مورخ ۴ مهر ۱۳۹۷
 محل برگزاری سالن جلسات ساختمان شورای اسلامی شهر بهارستان دستور کار اول
 بحث و بررسی در خصوص نامه شهرداری مبنی بر پاسخ شهردار محترم به سوالات مطروحه چند نفر از اعضای شورای محترم اسلامی در خصوص
* عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری در معاملات به ویژه در خیابان الفت و غیره
* عدم وقت گذاری و حضور شهردار در شهرداری و سطح شهر
* عدم اقدامات لازم در خصوص برنامه ریزی و برنامه محوری در حوزه فضای سبز
* عدم ارائه فعالیت چشمگیر در تکمیل پروژه‌های عمرانی
 مطرح و شهردار محترم نیز ضمن تشریح و ارائه پاسخ اقدام نمودند در پایان بعضی از اعضای محترم سوال کننده از پاسخ های شهردار محترم قانع نشده و مقرر گردید مکاتبات لازم به قانون صورت پذیرد

 دستور کار دوم
 بررسی لایحه شهرداری مبنی بر تقاضای ۵ نفر از ابواب جمعی شهرداری موضوع مطرح و با موافقت ۶ نفر از ۷ عضو شورا مورد تصویب قرار گرفت

 دستور کار سوم
 بررسی لایحه شهرداری مبنی بر درخواست آقای محمد رسول تدین موضوع مطرح و به شهرداری تا نسبت به راهکار حقوقی مناسب اقدام و در صورت لزوم در قالب لایحه موضوع به تصمیم مقتضی اتخاذ گردد

 دستور کار چهارم
 بررسی لایحه شهرداری مبنی بر جانمایی و نصب کیوسک روزنامه فروشی موضوع مطرح و به کمیسیون فرهنگی اجتماعی ارجاع گردید

 دستور کار پنجم
 بررسی لایحه شهرداری مبنی بر ارسال مجدد بهای خدمات آتش نشانی موضوع مطرح و مورد موافقت و تصویب قرار گرفت

 دستور کار ششم
 نامه های رسیده از فرمانداری قرائت گردید

 دستور کار هفتم
 بررسی نامه های اداری مردمی

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟