چهارشنبه 18 مهر 97

-صورتجلسه و مصوبات شورای اسلامی شهر بهارستان در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷
 دستور کار اول
 بررسی نامه فرمانداری در خصوص طرح استیضاح شهردار موضوع مطرح و مقرر گردید طی مکاتبه ای با فرمانداری محترم  اقدام لذا با توجه به نظر اکثریت اعضای شورا ۴ نفر از ۶ نفر حاضر و اعتقاد به انجام مراحل قانونی در فرآیند استیضاح شهردار و همچنین با توجه به عدم ارسال برخی مستندات همچون دستور کار شماره ۹۷۸ مورخه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بهارستان به فرمانداری از محضر فرماندار محترم استدعا  می گردد در خصوص  مصوبه برکناری شهردار سابق رفعت را فرموده و مراتب را به این شورا واصل نمایند

 دستور کار دوم
 بررسی لایحه شهرداری مبنی بر تبعیض اختیار به سرپرست محترم شهرداری با قید دو فوریت موضوع مطرح و با قید دو فوریت و به استناد بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۶ و ۱۴ و ۱۵ با لایحه موافقت و مورد تصویب قرار گرفت


 دستور کار سوم

 تصمیم گیری در خصوص کمیسیون های داخلی شورا موضوع مطرح و به جلسات آتی موکول گردید

 دستور کار چهارم
 بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل شهری جهت ارائه در شورای اداری شهرستان

 دستور کار پنجم

 بررسی نامه های اداری مردمی و اعضای محترم

 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟