یکشنبه 13 آبان 97

-صورتجلسه و مصوبات شورای اسلامی شهر بهارستان در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۳ آبان ۱۳۹۷

 دستور کار اول

 ارائه برنامه و مصاحبه با گزینه های منتخب این جهت تصدی سمت شهردار بهارستان
 و همچنین انتخاب گزینه های مرحله بعدی منتخبین
 جناب آقای دکتر جوهری در جلسه حاضر و به تشریح برنامه ها پرداختند و پاسخگوی سوالات اعضای شورای اسلامی شهر بودند
 در نهایت از بین گزینه‌های تصدی سمت شهردار پس از رای گیری آقایان اسلامی بحیرایی بردار و کاظمی تا به مرحله بعد راه یافته و مقرر گردید در جلسات بعد تصمیمات مقتضی اخذ گردد


 دستور کار دوم
 بررسی قراردادهای حسابرسی شورای اسلامی شهرداری و سازمان حمل و نقل فی ما بین شورا و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا پس از مطرح شدن به جلسات آتی موکول گردید


 دستور کار سوم

 بررسی نامه های رسیده از فرمانداری


 دستور کار چهارم


 بررسی نامه های اداری مردمی و اعضای محترم

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟