یکشنبه 20 آبان 97

-صورتجلسه و مصوبات شورای اسلامی شهر بهارستان جلسه روز یکشنبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۹۷

 دستور کار اول

 بررسی نامه فرماندار محترم در خصوص درخواست پرداخت مبلغی به عنوان حق الجلسات هیئت تطبیق مصوبات شهرستان موضوع مطرح و مقرر گردید مکاتبه ای لازم با شهرداری انجام و در خصوص تدوین لایحه از حیث تامین اعتبار ردیف مشخص و طی مراحل قانونی اقدامات لازم به عمل آید


 دستور کار دوم

 بررسی لایحه شهرداری مبنی بر درخواست استرداد وجه آقای داریوش دوستی موضوع مطرح و به کمیسیون حقوقی ارجاع گردید

 دستور کار سوم

 بررسی لایحه شهرداری مبنی بر تعیین نرخ ارزش معاملاتی ساختمان موضوع مطرح و به کمیسیون تلفیق ارجاع گردید

 دستور کار چهارم

 بررسی لایحه شهرداری مبنی بر پیشنهاد نامگذاری معابر اصلی و فرعی سایت مسکن مهر و سایت کارگاهی شهربهارستان موضوع مطرح و به کمیسیون تلفیق ارجاع گردید

 دستور کار پنجم

 بررسی لایحه شهرداری مبنی بر تمدید زمان اجاره بهای سفره خانه و رستوران واقع در پارک کوهستان موضوع مطرح و به کمیسیون سرمایه‌گذاری ارجاع گردید دستور کار ششم

 بررسی لایحه شهرداری مبنی بر تمدید زمان اجاره‌بهای گلخانه واقع در پارک بهشت موضوع مطرح و به کمیسیون سرمایه‌گذاری ارجاع گردید دستور کار هفتم

 بررسی گزینه‌های تصدی سمت شهردار و تصمیم در این خصوص

 در این جلسه از بین ۴ گزینه موجود ابتدا نتایج به دوگزینه تقلید و آقایان بحیرایی و کاظمی طبا انتخاب گردیدند

 دستور کار هشتم

 بررسی نامه های اداری و مردمی و اعضای محترم

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟