چهارشنیه 28 آذر 97

-
دستور کار جلسه:
  1.  بررسی نامه شماره 22257/1/2025 مورخ 26/9/97 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره 1173مورخ 14/9/97 مبنی بر تفویض اختیار شهردار
  2. بررسی لایحه شماره 22986/97 مورخ 26/9/1397 شهرداری مبنی بر تمدید مهلت زمانی  جمع آوری و حمل و نقل پسماند خشک   ( بازیافت ) توسط شرکت مدیریت پیوند کویر اصفهان
  3. بررسی لایحه شماره 22723/97مورخ 24/7/97شهرداری مبنی بر انتقال ایستگاه اتوبوس های سازمان حمل و نقل از میدان آزادی (اصفهان ) به پایانه مسافربری صفه
  4. بررسی نامه های اداری(فرمانداری و...) ، مردمی و اعضای محترم
 
دستور کار اول :
بررسی نامه شماره 22257/1/2025 مورخ 26/9/97 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره 1173مورخ 14/9/97 مبنی بر تفویض اختیار شهردار موضوع مطرح مطرح و به جلسه آتی موکول گردید./
 
دستور کار دوم :
بررسی لایحه شماره 22986/97 مورخ 26/9/1397 شهرداری مبنی بر تمدید مهلت زمانی  جمع آوری و حمل و نقل پسماند خشک                  ( بازیافت ) توسط شرکت مدیریت پیوند کویر اصفهان مطرح و باتوجه به اهمیت موضوع و عدم کفایت زمان لازم جهت فراهم نمودن زیر ساختها از قبیل محل جمع آوری و نگهداری ،ایمنی و فروش مواد بازیافتی ابتدا با دو فوریت آن موافقت و سپس لایحه مذکور به تصویب اعضاء محترم این شورا رسید .
 
دستور کار سوم  :
بررسی لایحه شماره 22723/97مورخ 24/7/97شهرداری مبنی بر انتقال ایستگاه اتوبوس های سازمان حمل و نقل از میدان آزادی (اصفهان ) به پایانه مسافربری صفه مطرح وجهت بررسی بیشتر  به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد .
 
دستور کار چهارم :
بررسی نامه های اداری(فرمانداری و...) ، مردمی و اعضای محترم
 
 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟