یکشنبه 18 آذر 97

-
دستور کار جلسه:
  1.  برسی لایحه شماره 22068/97مورخ 14/9/97شهرداری مبنی بر پرداخت حق الزحمه اعضاء کارشناسان هیأت تطبیق فرمانداری 
  2. بررسی لایحه شماره 21966/97 مورخ 12/8/97 شهرداری مبنی بر  اصلاح و تشریح تعاریف صدور پروانه
  3. بررسی نامه های رسیده از فرمانداری
  4. نشست و تبادل نظر با هیأت کوهنوردی اصفهان  
  5. بررسی و اخذ تصمیم در خصوص نامه آقای اسدیان عضو محترم شورای اسلامی
  6. بررسی و اخذ تصمیم در خصوص کمیسیون های مرتبط با شهرداری ( کمیسیون های ماده 100شامل بدوی / تجدید نظر ماده صد / مرغ ، 77تحویل معاملات عمده ، قطع اشجار ، نام گذاری و ...)
  7. بررسی نامه های اداری ، مردمی و اعضای محترم
 
دستور کار اول :
برسی لایحه شماره 22068/97مورخ 14/9/97شهرداری مبنی بر پرداخت حق الزحمه اعضاء کارشناسان هیأت تطبیق فرمانداری موضوع مطرح و به جلسه آتی موکول گردید./
دستور کار دوم :
بررسی لایحه شماره 21966/97 مورخ 12/8/97 شهرداری مبنی بر اصلاح و تشریح تعاریف صدور پروانه موضوع مطرح و به کمیسیون فنی عمرانی و برنامه – بودجه ارجاع گردید./
 
دستور کار سوم :
بررسی نامه های رسیده از فرمانداری
 
دستور کار چهارم :
نشست و تبادل نظر با هیأت کوهنوردی اصفهان  در محل شورای اسلامی شهر برگزار و مقرر گردید پیگیری های لازم بعمل آید .
دستور کار پنجم :
بررسی و اخذ تصمیم در خصوص نامه آقای اسدیان عضو محترم شورای اسلامی به جلسه آتی موکول گردید ./
دستور کار ششم :
بررسی و اخذ تصمیم در خصوص کمیسیون های مرتبط با شهرداری ( کمیسیون های ماده 100شامل بدوی / تجدید نظر ماده صد / مرغ ، 77تحویل معاملات عمده ، قطع اشجار ، نام گذاری و ...) به جلسات آتی موکول گردید./
 
دستور کارهفتم :
بررسی نامه های اداری ، مردمی و اعضای محترم
 
 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟