یکشنبه 25 آذر 97

دستور کار جلسه:
  1.  برسی لایحه شماره 22068/97مورخ 14/9/97شهرداری مبنی بر پرداخت حق الزحمه اعضاء کارشناسان هیأت تطبیق فرمانداری 
  2. بررسی لایحه شماره 21479/97 مورخ 8/9/1397 شهرداری مبنی بر مزایده عمومی واگذاری عملیات جمع آوری و حمل و نقل پسماند خشک ( بازیافت ) با نظر کارشناسی کمیسیون خدمات شهری
  3. بررسی استفساریه شماره 22429/97 مورخ 19/9/97 شهرداری مبنی بر واگذاری استیجاری یک طرف از سی و دو پایه بتنی تبلیغاتی سطح شهر بهارستان
  4. بررسی و اخذ تصمیم در خصوص کمیسیون های مرتبط با شهرداری
  5. بررسی نامه های اداری(فرمانداری و...) ، مردمی و اعضای محترم
 
دستور کار اول :
بررسی لایحه شماره 22068/97مورخ 14/9/97شهرداری مبنی بر پرداخت حق الزحمه اعضاء کارشناسان هیأت تطبیق فرمانداری موضوع مطرح و به جلسه آتی موکول گردید./
دستور کار دوم :
بررسی لایحه شماره 21479/97 مورخ 8/9/1397 شهرداری مبنی بر مزایده عمومی واگذاری عملیات جمع آوری و حمل و نقل پسماند خشک ( بازیافت ) با نظر کارشناسی کمیسیون خدمات شهری موضوع مطرح که  به جلسه آتی موکول گردید./
 
دستور کار سوم  :
بررسی استفساریه شماره 22429/97 مورخ 19/9/97 شهرداری مبنی بر واگذاری استیجاری یک طرف از سی و دو پایه بتنی تبلیغاتی سطح شهر بهارستان و درخواست رفع ابهام مدت زمان مصوب شده جهت انعقاد قرارداد شهرداری با پیمانکار مربوطه در جلسه علنی یکشنبه مورخ 25/09/97 مطرح گردید که مطابق با لایحه شهرداری به شماره 10822/97 مورخ 02/05/97 مدت زمان واگذاری بر اساس فراخوان عمومی بر مبنای قیمت کارشناسی رسمی دادگستری با مدت دو سال موافقت گردیده بود و مقرر گردید سال دوم نسبت به سال ماقبل ده درصد افزایش اجاره بهاء در قرار داد لحاظ گردیده که النهایه به شرح موصوف مورد تایید و تصویب اعضاء قرار گرفت./
 
دستور کار چهارم :/,
بررسی و اخذ تصمیم در خصوص کمیسیون های مرتبط با شهرداری موضوع مطرح وبعد از انتخابات مقرر گردید آقای محمد ابراهیمی مجددا به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیته نام گذاری معابر. آقای خدابخش شمس به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده 77 و همچنین شورای سازمان حمل و نقل . آقای مهدی اسدیان به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون تحویل معاملات عمده و همچنین شورای سازمان آتش نشانی. آقای مهدی نصر به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون تجدید نظر ماده 100 . خانم سیده بتول نوربخش به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسون بدوی ماده 100ناحیه مرغ.                                                               و آقایان نبی الله مومنی ، آقای مهدی نصر و آقای محمد ابراهیمی در کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری و                                                       همچنین در خصوص کمیسیون ماده 100 پس از رای گیری بین آقایان محمد ابراهیمی ومجتبی محبی هرکدام با سه رای مساوی و یک رای ممتنع ، موضوع بی نتیجه ماند لذا به منظور معرفی عضو شورا در کمیسیون بدوی ، موضوع به جلساتح آتی موکول گردید.ضمنا مقرر گردید مدت حضور اعضای محترم در کمیسیونها ، یکسال از تاریخ تایید توسط کمیته انطباق میباشد./
دستور کار پنجم :
 بررسی نامه های اداری(فرمانداری و...) ، مردمی و اعضای محترم
 
 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟