چهارشنبه 3 بهمن 97

-
دستور کار اول :
حضور مدیرعامل محترم موسسه خیریه شمیم معرفت اصفهان در جلسه و تبادل نظر  نامبرده حضور یافته و در خصوص طرح های پیشنهادی ، موارد را تبیین نمودند و از سوی اعضای شورا تاکید تا نسبت به فضا سازی جهت فعالیت آن خیریه در فرصت های موجود ، همکاری لازم بعمل آید .
دستور کار دوم :
بررسی نامه شماره 25048/1/2025مورخ 27/10/97 فرماندار محترم درخصوص مصوبه شماره 1354 مورخ 17/10/97 شورا ، مبنی بر عقد قرارداد با شرکت چند منظوره نام آوران بهشت جهت مشاورین بصورت ساعتی و پاره وقت موضوع مطرح و مقرر گردید موضوع جهت بررسی بیشتر به جلسات آتی موکول گردد./
 
دستور کار سوم  :
قرائت نامه شماره 25051/1/2025 مورخ 1/11/97 فرمانداری محترم در خصوص مصوبه شماره  1356 مورخ 17/10/97 در خصوص شورای نامگذاری، نامه قرائت گردید .
 
 
 
 
دستور کار چهارم :
بررسی لایحه شماره 24767/97 مورخ 19/10/97 شهرداری مبنی بر تهاتر با شرکت گاز استان موضوع مطرح گردید و با تهاتر به مبلغ 2488476000ریال در قبال بدهی آن شرکت بصورت حواله سیمان از کارخانه سیمان اصفهان مورد موافقت و تصویب قرار گرفت .
دستور کار پنجم :
بررسی نامه شماره 24167/97مورخ 6/10/97 شهرداری مبنی بر تخصیص اراضی شرکت عمران  بهارستان موضوع مطرح و با لیست پیشنهادی شرکت عمران به شماره 9523/97/ص مورخ 10/1/97 در خصوص املاک پیشنهادی ، شورای شهر صرفا با املاک مسکونی موافقت و تاکید گردید تا نسبت به دریافت املاک مذکور اقدام و در خصوص مابقی مطالبه چهل میلیارد ریالی ،  شرکت عمران نسبت به  معرفی املاک جدید اقدام نماید . شهرداری پس از دریافت  مطالبه کامل مبلغ مذکور و تسویه کامل در خصوص این مبلغ نسبت به صدور پایان کار مسکن مهر اقدام نماید .  
دستور کار ششم :
بررسی لایحه شماره 25217/97 مورخ 30/10/97 شهرداری مبنی بر بودجه سال 1398 سازمان حمل و نقل شهرداری  موضوع مطرح و به کمیسیون برنامه بودجه – فنی عمرانی ارجاع گردید .
دستور کار هفتم :
بررسی لایحه شماره 25218/97 مورخ 30/10/97 شهرداری مبنی بر اصلاح بودجه سال 1397 سازمان حمل و نقل شهرداری موضوع مطرح و به کمیسیون برنامه بودجه – فنی عمرانی ارجاع گردید ./
دستور کار هشتم :
بررسی لایحه شماره 25216/97مورخ 30/10/97 شهرداری مبنی بر نرخ خدمات سال 1398 سازمان حمل و نقل شهرداری موضوع مطرح و به کمیسیون خدمات شهری ارجاع گردید ./
دستور کار نهم :
بررسی لایحه شماره 25215/97 مورخ 30/10/97 شهرداری مبنی بر بودجه سال 1398 سازمان آتش نشانی شهرداری موضوع مطرح و به کمیسیون برنامه بودجه – فنی عمرانی ارجاع گردید .
 
دستور کار دهم :
بررسی لایحه شماره 25214/97 مورخ 30/10/97 شهرداری مبنی بر نرخ بهای خدمات سال 1398 سازمان آتش نشانی شهرداری موضوع مطرح و به کمیسیون خدمات شهری ارجاع گردید .
دستور کار هشتم :
بررسی نامه های اداری(فرمانداری و...) ، مردمی و اعضای محترم
 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟