چهارشنبه 17 بهمن 97

-
  1. بررسی لایحه شماره 25216/97 مورخ 30/10/97 شهرداری مبنی بر نرخ کرایه  و خدمات سازمان حمل و نقل در سال 98 ، با نظر کارشناسی کمیسیون خدمات شهری
  2. بررسی لایحه شماره 25218مورخ 30/10/97 شهرداری مبنی بر اصلاحیه بودجه سال 97 سازمان حمل و نقل همگانی ، با نظر کارشناسی کمیسیون فنی ، عمرانی و برنامه بودجه
  3. بررسی لایحه شماره 25217/97 مورخ 30/10/97 شهرداری مبنی بر بودجه پیشنهادی سال 1398 سازمان حمل و نقل همگانی با نظر کارشناسی کمیسیون فنی عمرانی و برنامه بودجه
  4. بررسی لایحه شماره 26538/97 مورخ 15/11/97 شهرداری مبنی بر نامگذاری معابر سایت جانبازی بهارستان با قید دو فوریت
  5. بررسی لایحه شماره 26366/97 مورخ 9/11/97 شهرداری مبنی بر الحاق گذر به پلاک ثبتی 11977/2187
  6. بررسی نامه های اداری (فرمانداری و ...) مردمی و اعضای محترم

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟