یکشنبه 12 اسفند 97

-
  1. بررسی نامه شماره 29580/1/2025 مورخ 11/12/97 فرماندار محترم
  2. بررسی نامه شماره 29589/1/2025 مورخ 7/12/97 فرماندار محترم مبنی بر مصوبه شماره 1582 مورخ 1/12/97 شورا در خصوص درخواست آقای مهدی وفامهر
  3. بررسی نامه شماره 29579/1/2025 مورخ 9/12/97 فرماندار محترم مبنی بر مصوبه شماره 1482 مورخ 1/12/97 شورا در خصوص نرخ بهای خدمات آتش نشانی
  4. بررسی نامه شماره 29587/1/2025 مورخ 9/12/97 فرماندار محترم مبنی بر مصوبه شماره 1595 مورخ 1/12/97 شورا در خصوص تمدید اجاره ساختمان خانه فرهنگ
  5. بررسی لایحه شماره 28708/97 مورخ 7/12/97 شهرداری مبنی بر درخواست تخصیص اعتبار جهت برگزاری ستاد استقبال از مسافرین نوروزی ، با قید دو فوریت
  6. بررسی لایحه شماره 28549/مورخ 2/12/97 شهرداری مبنی بر در خواست استرداد وجه آقای محمود حیدری ، خانم مرجان مهتری و آقای محمد نوروزی  
  7. بررسی لایحه شماره 28876/97 مورخ 9/10/97 شهرداری مبنی بر تخفیف چهل درصد تا پایان سال جاری  برای عوارض کسب و پیشه صنف مشاورین املاک
  8. بررسی نامه های اداری (فرمانداری و ...) مردمی و اعضای محترم

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟