یکشنبه 28 بهمن 97

 1. بررسی نامه شماره 27515/1/2025 مورخ 18/11/97 فرماندار محترم مبنی بر مصوبه شماره 1462 مورخ 11/11/97 شورا در خصوص تهاتر شرکت گاز و شهرداری بهارستان
 2. بررسی نامه شماره 27524/1/2025 مورخ 17/11/97 فرماندار محترم مبنی بر مصوبه شماره 1489 مورخ 11/11/97 شورا در خصوص لایحه شورای نامگذاری ( گذر پیاده رو پردیس )
 3. بررسی نامه شماره 27498/1/2025 مورخ 11/11/97 فرماندار محترم مبنی بر مصوبه شماره 1354 مورخ 17/10/97 شورا در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت چند منظوره نام آوران بهشت
 4. بررسی لایحه شماره 25095/97 مورخ 29/10/97 مبنی بر بودجه پیشنهادی سال 1398 شهرداری ، با نظر کارشناسی کمیسیون تلفیق
 5. بررسی لایحه شماره 25215/97 مورخ 30/10/97 شهرداری مبنی بر بودجه پیشنهادی سال 98 سازمان آتشنشانی شهرداری ، با نظر کارشناسی کمیسیون فنی ، عمرانی و برنامه بودجه
 6. بررسی لایحه شماره 25214/97 مورخ 30/10/97 شهرداری مبنی بر نرخ بهای خدمات سال 1398 سازمان آتش نشانی ، با نظر کارشناسی کمیسیون خدمات شهری
 7. بررسی لایحه شماره 26711/97 مورخ 14/11/97 شهرداری مبنی بر درخواست آقای مهدی وفامهر با موضوع امهال بدهی ایشان
 8. بررسی لایحه شماره 26895/97 مورخ 16/11/97 شهرداری مبنی بر واگذاری پروژه رنگ آمیزی جداول و خط کشی های ترافیکی از طریق ترک تشریفات با انجمن حمایت از خانواده های زندانیان
 9. بررسی لایحه شماره 26608/97 مورخ 27/10/97 شهرداری مبنی بر استفساریه مصوبه 1554 مورخ 27/12/97 با موضوع تعدیل عوارض ساختمانی
 10. بررسی لایحه شماره 27084/97 مورخ 23/11/97 شهرداری مبنی بر اخذ مبلغی بابت پارکینگ بازار روز چهارشنبه بازار
 11. بررسی لایحه شماره 27095 /97 مورخ 16/9/97 شهرداری مبنی بر تمدید قرارداد اجاره ساختمان خانه فرهنگ پروین اعتصامی
 12. بررسی لایحه شماره 26366/97 مورخ 9/11/97 شهرداری مبنی بر الحاق گذر به پلاک ثبتی 11977 آقای صادق غفاری با نظریه کمیسیون فنی عمرانی و برنامه بودجه
 13. بررسی بودجه سال 1398 شورای اسلامی شهر بهارستان
 14. بررسی نامه های اداری (فرمانداری و ...) مردمی و اعضای محترم

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟