چهارشنبه 22 اسفند 97

-بررسی لایحه شماره 30174/97 مورخ 20/12/97 شهرداری مبنی بر برپایی 10 عدد غرفه نوروزی جهت ارائه خدمات به مسافرین ، در محل ستاد نوروزی ( واقع در محور اصفهان – شیراز ) موضوع مطرح ابتدا با قید دو فوریت آن موافقت و سپس لایحه مورد تصویب اعضای محترم شورا قرار گرفت ./بررسی نامه شماره 29579/97 مورخ 13/12/97 شهرداری مبنی بر پرداخت حق الجلسه شش ماهه دوم اعضا و کارشناسان مشورتی هیأت تطبیق مصوبات شهرستان موضوع مطرح و جهت بررسی بیشتر  و همچنین اخذ وصول جوابیه مستندات و استعلام به جلسات آتی موکول گردید./


بررسی لایحه شماره 29586/97 مورخ 14/12/97 شهرداری مبنی بر برگزاری مزایده عمومی اجاره عرصه چهارشنبه بازار واقع در محور میانی  موضوع مطرح و جهت بررسی بیشتر به جلسه آتی موکول گردید./بررسی لایحه شماره 30051/97 مورخ 15/12/97 شهرداری مبنی بر انجام فراخوان بازار روز کوثر بهارستان موضوع مطرح و جهت بررسی بیشتر به جلسه آتی موکول گردید./


 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟