چهارشنبه 22 خرداد 98

--دستور کار :
 
  1. بررسی نامه شماره 6053/1/2025 مورخ 19/3/98 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره425 مورخ 11/3/98 مبنی بر برگزاری مزایده عمومی فروش پسماند خشک قابل بازیافت
  2. بررسی نامه شماره 6052/1/2025 مورخ 19/3/98 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره 415 مورخ 11/3/98 شورا مبنی بر رفاهیات کارکنان شهرداری با موضوع کمک هزینه سفر زیارتی ، سیاحتی و هزینه بلیط اماکن فرهنگی ، ورزشی و تفریحی
  3. بررسی نامه شماره 6049/2025 مورخ 20/3/98 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره 411 مورخ 9/3/98 مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان
  4. بررسی لایحه شماره 5736/98 مورخ 12/3/98 شهرداری مبنی بر پرداخت حق الزحمه مربیان خانه های فرهنگ شهرداری از درآمد حاصل از اخذ شهریه  کلاس های آموزشی
  5. بررسی لایحه شماره 5916/98مورخ 11/3/98 شهرداری با موضوع اجرائیه احکام آقای قدرت الله احمدی
  6. بررسی لایحه شماره 6114/98 مورخ 18/3/98 شهرداری مبنی بر اجرای احکام خانم ها مریم و آذر محمدی
  7. بررسی لایحه شماره 6143/98 مورخ 21/3/98 شهرداری مبنی بر اعمال ضریب تعدیل به قراردادهای فضای سبز ضلع شمالی و جنوبی سطح شهر
  8.  بررسی و تصویب تفریغ بودجه سال 1397 شورای اسلامی
  9. بررسی نامه های اداری ، مردمی  و اعضای محترم
مصوبات :

بررسی نامه شماره 6053/1/2025 مورخ 19/3/98 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره425 مورخ 11/3/98 مبنی بر برگزاری مزایده و مناقصه بصورت همزمان براساس یک قرارداد در جلسه مطرح و مقرر گردید مکاتبه ای در خصوص موضوع مصوبه مذکور با فرمانداری صورت پذیرد .


بررسی نامه شماره 6052/1/2025 مورخ 19/3/98 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره 415 مورخ 11/3/98 شورا مبنی بر رفاهیات کارکنان شهرداری با موضوع کمک هزینه سفر زیارتی ، سیاحتی و هزینه بلیط اماکن فرهنگی ، ورزشی و تفریحی ، قرائت و مقرر گردید اطلاعات درخواستی به فرمانداری ارسال گردد .


بررسی نامه شماره 6049/2025 مورخ 20/3/98 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره 411 مورخ 9/3/98 مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان، مطرح جهت بررسی بیشتر به جلسه آتی موکول گردید./

بررسی لایحه شماره 5736/98 مورخ 12/3/98 شهرداری مبنی بر پرداخت حق الزحمه مربیان خانه های فرهنگ شهرداری از درآمد حاصل از اخذ شهریه  کلاس های آموزشی، مطرح و ضمن موافقت مقرر گردید هیچ گونه تعهد استخدامی برای  مربیان ایجاد نگردد.سپس لایحه به تصویب اعضای محترم شورا رسید .

بررسی لایحه شماره 5916/98مورخ 11/3/98 شهرداری با موضوع اجرائیه احکام آقای قدرت الله احمدی مطرح و مورد تصویب اعضای محترم شورا قرار گرفت .

بررسی لایحه شماره 6114/98 مورخ 18/3/98 شهرداری مبنی بر اجرای احکام خانم ها مریم و آذر محمدی مطرح و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون  سرمای گذاری ، گردشگری و حقوقی ارجاع گردید./

بررسی لایحه شماره 6143/98 مورخ 21/3/98 شهرداری مبنی بر اعمال ضریب تعدیل به قراردادهای فضای سبز ضلع شمالی و جنوبی سطح شهر مطرح جهت بررسی بیشتر به جلسات آتی موکول گردید./

 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟