یکشنبه 19 خرداد 98

-
  1. بررسی نامه شماره 5719/1/2025 مورخ 7/3/98 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره1554 مورخ 27/12/97 مبنی بر تعدیل عوارض ساختمانی
  2. بررسی نامه شماره 5527/1/2025 مورخ 11/3/98 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره 155 مورخ 12/2/98 شورا مبنی بر تفویض اختیار  به شهردار محترم جهت اعطاء تعدیل عوارض شهرداری تا سقف 15 درصد
  3. بررسی لایحه شماره 4271/98 مورخ 21/2/98 شهرداری مبنی بر احداث ، تجهیز و بهره برداری از نمایشگاه دائمی در زمین استخر روباز فاز 2 ، با نظر کارشناسی کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی
  4. بررسی لایحه شماره 556/98 مورخ 20/1/98 شهرداری مبنی بر اجاره سالن همایش شهرداری ، با نظر کارشناسی کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی
  5. بررسی لایحه شماره 3434/98 مورخ 18/2/98 شهرداری مبنی بر احداث زمین چمن مصنوعی از طریق سرمایه گذاری با بخش خصوصی ، با نظر کارشناسی کمیسیون سرمایه گذاری ، گردشگری و حقوقی
  6. بررسی لایحه شماره 5622/98 مورخ 11/3/98 شهرداری مبنی بر حق استفاده  یک باب آپارتمان واقع در  مهمانسرای مشهد  متعلق به شهرداری بهارستان و همچنین حق استفاده از  یک باب ویلای تفریحی در شهر چابکسر شمال متعلق به  سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات اصفهان فی مابین شهرداری و آن سازمان 
  7. بررسی لایحه شماره 5644/98 مورخ 2/3/98 شهرداری مبنی بر کمک  به صندوق قرض الحسنه پرسنل شهرداری
  8. بررسی لایحه شماره 5736/98 مورخ 12/3/98 شهرداری مبنی بر پرداخت حق الزحمه مربیان خانه های فرهنگ  شهرداری از درآمد حاصل از اخذ شهریه کلاس های آموزشی
  9. بررسی و تصویب تفریغ بودجه سال 1397 شورای اسلامی
  10. بررسی نامه های اداری ، مردمی  و اعضای محترم


بررسی نامه شماره 5719/1/2025 مورخ 7/3/98 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره1554 مورخ 27/12/97 مبنی بر تعدیل عوارض ساختمانی  ، قرائت و مقرر گردید مکاتبه لازم در خصوص مصوبه مذکور و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و تاریخ مصوبه با فرمانداری صورت پذیرد .

بررسی نامه شماره 5527/1/2025 مورخ 11/3/98 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره 155 مورخ 12/2/98 شورا مبنی بر تفویض اختیار  به شهردار محترم جهت اعطاء تعدیل عوارض شهرداری تا سقف 15 درصد، قرائت و با نامه فرمانداری موافقت گردید .
ضمنا مقرر گردید شهرداری در صورت لزوم و تمایل ،مجددا لایحه ای تنظیم و به این شورا ارسال نماید .


بررسی لایحه شماره 4271/98 مورخ 21/2/98 شهرداری مبنی بر احداث ، تجهیز و بهره برداری از نمایشگاه دائمی در زمین استخر روباز فاز 2 ، با نظر کارشناسی کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی مطرح و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون سرمایه گذاری ، گردشگری و حقوقی ارجاع گردید .


بررسی لایحه شماره 556/98 مورخ 20/1/98 شهرداری مبنی بر اجاره سالن همایش شهرداری ، با نظر کارشناسی کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی  مطرح ،  ضمن موافقت با نظریه کمیسیون ، لایحه، مورد تصویب اعضای محترم شورا قرار گرفت .


بررسی لایحه شماره 3434/98 مورخ 18/2/98 شهرداری مبنی بر احداث زمین چمن مصنوعی از طریق سرمایه گذاری با بخش خصوصی به روش
B.O.L.T ، با نظر کارشناسی کمیسیون سرمایه گذاری ، گردشگری و حقوقی  مطرح و مورد موافقت و تصویب اعضای محترم شورا قرار گرفت .


بررسی لایحه شماره 5622/98 مورخ 11/3/98 شهرداری مبنی بر حق استفاده  یک باب آپارتمان واقع در  مهمانسرای مشهد  متعلق به شهرداری بهارستان و همچنین حق استفاده از  یک باب ویلای تفریحی در شهر چابکسر شمال متعلق به  سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات اصفهان فی مابین شهرداری و آن سازمان  مطرح و به مدت یک سال مورد موافقت و تصویب اعضای محترم شورا قرار گرفت .بررسی لایحه شماره 5644/98 مورخ 2/3/98 شهرداری مبنی بر کمک  به صندوق قرض الحسنه پرسنل شهرداری   به مبلغ  000/000/500/1(یک میلیاردو پانصد میلیون )ريال مطرح وبه استناد ماده 44آیین نامه مالی استخدامی کارکنان شهرداری مورد موافقت و تصویب اعضای محترم شورا قرار گرفت .بررسی لایحه شماره 5736/98 مورخ 12/3/98 شهرداری مبنی بر پرداخت حق الزحمه مربیان خانه های فرهنگ  شهرداری از درآمد حاصل از اخذ شهریه کلاس های آموزشی مطرح و جهت بررسی بیشتر به جلسات آتی موکول گردید.


بررسی و تصویب تفریغ بودجه سال 1397 شورای اسلامی  مطرح  و جهت بررسی بیشتر به جلسات آتی موکول گردید. 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟