یکشنبه 5 خرداد 98

-دستور کار :
 
  1. بررسی نامه شماره 4558/1/2025 مورخ 31/2/98 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره 287 مورخ 25/2/98 شورا مبنی بر پرداخت  بن کارگران فضای سبز  و رفت و روب و..
  2. بررسی نامه شماره 4562/1/2025 مورخ 2/3/98 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره 336 مورخ 25/2/98 شورا مبنی بر ارزش معاملاتی ساختمان
  3. بررسی نامه شماره 4554/1/2025 مورخ 31/2/98 فرماندار محترم درخصوص مصوبه 286 مورخ 31/2/98 شورا مبنی بر جمع آوری  و حمل پسماند خشک
  4. بررسی لایحه شماره 5299/98 مورخ 5/3/98  شهرداری مبنی بر برگزاری مزایده عمومی فروش پسماند خشک قابل بازیافت
  5. بررسی لایحه شماره 5079/ مورخ 31/2/98 شهرداری مبنی بر کمک هزینه سفرهای زیارتی ، سیاحتی و هزینه های بلیط اماکن فرهنگی ، ورزشی و تفریحی
  6. بررسی نامه شماره 3992/1/2025 مورخ 31/2/98 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره 299 مورخ 18/2/98 مبنی بر تشکیل کمیته حفاری شهر بهارستان  
  7. بررسی نامه های اداری ، مردمی  و اعضای محترم

مصوبات :

بررسی نامه شماره 4558/1/2025 مورخ 31/2/98 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره 287 مورخ 25/2/98 شورا مبنی بر پرداخت  بن کارگران فضای سبز  و رفت و روب و.. مطرح و جهت بررسی بیشتر به جلسه آتی موکول گردید./


بررسی نامه شماره 4562/1/2025 مورخ 2/3/98 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره 336 مورخ 25/2/98 شورا مبنی بر ارزش معاملاتی ساختمان  ، قرائت و مقرر گردید ضمن حذف جرائم پیش بینی شده برای سالهای آتی و نیز حذف جداول 10و 12و 13 ، موقعیت مکان براساس جدول شماره 14 مورد محاسبه قرار گیرد .

بررسی نامه شماره 4554/1/2025 مورخ 31/2/98 فرماندار محترم درخصوص مصوبه 286 مورخ 31/2/98 شورا مبنی بر جمع آوری  و حمل پسماند خشک  ، قرائت گردید و با نامه فرمانداری محترم موافقت گردید./


بررسی لایحه شماره 5299/98 مورخ 5/3/98  شهرداری مبنی بر برگزاری مزایده عمومی فروش پسماند خشک قابل بازیافت مطرح و ضمن موافقت  مورد تصویب اعضای محترم شورا قرار گرفت .


بررسی لایحه شماره 5079/1/2025 مورخ 31/2/98 شهرداری مبنی بر کمک هزینه سفرهای زیارتی ، سیاحتی و هزینه های بلیط اماکن فرهنگی ، ورزشی و تفریحی  مطرح و به تصویب اعضای محترم شورا رسید .


بررسی نامه شماره 3992/1/2025 مورخ 31/2/98 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره 299 مورخ 18/2/98 مبنی بر تشکیل کمیته حفاری شهر بهارستان  ، قرائت گردید. 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟