یکشنبه 15 اردیبهشت 98

-دستور جلسه :
  1. بررسی لایحه شماره 2186/98مورخ 4/2/98 شهرداری مبنی بر درخواست آقای قاسمعلی گلکار با موضوع برپایی نمایشگاه ضیافت
  2. بررسی لایحه شماره 2335/98 مورخ 9/2/98 شهرداری مبنی بر درخواست آقای نظری درباره تأمین خسارات وارده بابت تعطیل شدن اجرای نمایش طنز منگشت نشینان
  3. بررسی لایحه شماره 2244/98 مورخ 9/2/98 شهرداری مبنی بر کمک غیر نقدی به کارکنان شهرداری جهت گرامیداشت مناسبتهای ملی و مذهبی
  4. بررسی لایحه شماره 2198/98 مورخ 7/2/98 شهرداری مبنی بر درخواست اعتبار جهت تشویق شهروندان خوش حساب در پرداخت عوارض خودرو
  5. بررسی لایحه شماره 2193/98 مورخ 3/2/98 شهرداری مبنی بر تعدیل عوارض کسب و پیشه در بازه زمانی مختلف
  6. بررسی اصلاحیه بودجه سال 1397 شورای اسلامی
  7. بررسی لایحه شماره 2884/98 مورخ 14/2/98 شهرداری مبنی بر تعرفه  بهای خدمات
  8. بررسی نامه های اداری ، مردمی  و اعضای محترم


مصوبات :


بررسی لایحه شماره 2186/98مورخ 4/2/98 شهرداری مبنی بر درخواست آقای قاسمعلی گلکار با موضوع برپایی نمایشگاه ضیافت  موضوع مطرح و جهت حمایت از کسبه سطح شهر و عدم وجود مکان مناسب، با لایحه  شهرداری مخالفت گردید./بررسی لایحه شماره 2335/98 مورخ 9/2/98 شهرداری مبنی بر درخواست آقای نظری درباره تأمین خسارات وارده بابت تعطیل شدن اجرای نمایش طنز موضوع مطرح و به دلیل کافی نبودن اسناد و مدارک و همچنین عدم قراداد ، با لایحه مخالفت گردید./


بررسی لایحه شماره 2244/98 مورخ 9/2/98 شهرداری مبنی بر کمک غیر نقدی به کارکنان شهرداری جهت گرامیداشت مناسبتهای ملی و مذهبی  موضوع مطرح و مقررگردیدتمام مناسبتها به صورت یکسان پرداخت گردد. لذ ا با لایحه بصورت پرداخت یکسان موافقت و   به تصویب اعضای محترم شورا رسید ./بررسی لایحه شماره 2198/98 مورخ 7/2/98 شهرداری مبنی بر درخواست اعتبار جهت تشویق شهروندان خوش حساب در پرداخت عوارض  سالیانه خودرو و به میزان جریمه اخذ شده مقرر در قانون ، موضوع مطرح و با لایحه موافقت و مورد تصویب اعضای محترم شورا قرار گرفت ./بررسی لایحه شماره 2193/98 مورخ 3/2/98 شهرداری مبنی بر تعدیل عوارض کسب و پیشه عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی در بازه های زمانی مختلف موضوع مطرح و با لایحه شهرداری  موافقت و به تصویب اعضای محترم شورا قرا گرفت ./بررسی اصلاحیه بودجه سال 1397 شورای اسلامی موضوع مطرح و جهت بررسی بیشتر به جلسه آتی موکول گردید./


بررسی لایحه شماره 2884/98 مورخ 14/2/98 شهرداری مبنی بر تعرفه  بهای خدمات  موضوع مطرح و جهت بررسی بیشتر
 
به کمیسیون فنی، عمرانی و برنامه بودجه ارجاع گردید./
 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟