یکشنبه 8 اردیبهشت 98

-دستور کار :
  1. بررسی لایحه شماره 30051/97 مورخ 15/12/97 شهرداری مبنی بر فراخوان بازار روز کوثر با نظر کارشناسی کمیسیون سرمایه گذاری ، گردشگری و حقوقی  
  2. بررسی لایحه شماره 26045/97 مورخ 17/10/97 شهرداری مبنی بر تعرفه کلاسهای آموزشی خانه های فرهنگ شهرداری ، با نظر کارشناسی کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی
  3. بررسی لایحه شماره 1929/98 مورخ 28/1/98 شهرداری مبنی  برپیشنهادات شهرداری در خصوص زمین متعلق به آن شهرداری (برج باغ بهارستان )
  4. بررسی لایحه شماره 1550/98 مورخ 29/1/98 شهرداری مبنی بر خدمات دونفره نیروی کلانتری در گشت تخلفات شهری شهرداری 
  5. بررسی لایحه شماره 1603/98 مورخ 31/1/98 شهرداری مبنی بر اعطای 20 درصد تخفیف بر روی عوارض صدور پروانه به شرط پرداخت کل مبلغ عوارض به صورت نقد
  6. بررسی طرح چند نفر از اعضای محترم شورا درخصوص تشکیل کمیته حفاری پس از تبادل نظر اعضای محترم شورا و به استناد بند 22 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مبنی بروضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهر
  7. بررسی نامه های اداری ، مردمی  و اعضای محترم


مصوبات :


بررسی لایحه شماره 30051/97 مورخ 15/12/97 شهرداری مبنی بر فراخوان بازار روز کوثر با نظر کارشناسی کمیسیون سرمایه گذاری ، گردشگری و حقوقی   موضوع مطرح و ضمن موافقت یا نظریه کمیسیون لایحه به تصویب اعضای محترم شورا رسید ./همچنین آقایان اسدیان و ابراهیمی به عنوان ناظر در این پروژه معرفی گردیدند./بررسی لایحه شماره 26045/97 مورخ 17/10/97 شهرداری مبنی بر تعرفه کلاسهای آموزشی خانه های فرهنگ شهرداری ، با نظر کارشناسی کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی موضوع مطرح و ضمن موافقت با نظریه کمیسیون ، لایحه مورد تصویب اعضای محترم شورا قرار گرفت ./


بررسی لایحه شماره 1929/98 مورخ 28/1/98 شهرداری مبنی  برپیشنهادات شهرداری در خصوص زمین متعلق به شهرداری  (برج باغ بهارستان )، موضوع مطرح و مقرر گردید ضمن برگزاری مزایده بصورت فراخوان عمومی براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدامات لازم انجام و 40% (چهل درصد )درآمد حاصل از فروش صرف تملک دارایی های سرمایه ای و سرمایه گذاری با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی  شهر  و 60% (شصت درصد ) باقی مانده در آمد حاصل از فروش زمین جهت اتمام پروژه های پیش بینی شده در بودجه سال جاری هزینه گردد. لذا لایحه مذکور به شرح فوق  به تصویب اعضای محترم این شورا رسید.بررسی لایحه شماره 1550/98 مورخ 29/1/98 شهرداری مبنی بر خدمات دونفره نیروی کلانتری در گشت تخلفات شهری شهرداری   موضوع مطرح و به دلیل افزایش نظارت در پیشگیری و رفع تخلفات شهری و افزایش امنیت درسطح شهر و ناحیه مرغ ، مورد موافقت و به تصویب اعضای محترم شورا رسید ./
بررسی لایحه شماره 1603/98 مورخ 31/1/98 شهرداری مبنی بر اعطای 20 درصد تخفیف بر روی عوارض صدور پروانه به شرط پرداخت کل مبلغ عوارض به صورت نقد موضوع مطرح و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون فنی عمرانی ارجاع گردید./


بررسی طرح چند نفر از اعضای محترم شورا درخصوص تشکیل کمیته حفاری پس از تبادل نظر اعضای محترم شورا و به استناد بند 22 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مبنی بروضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهر موضوع مطرح و مقرر و مصوب گردید کلیه دستگاه های خدمات رسان( شهرداری ، شرکت عمران ، مخابرات ،آب و فاضلاب ، گاز ، برق وغیره )با محوریت شهرداری بهارستان نسبت به تشکیل کمیته حفاری اقدام لازم را بعمل آورده و براساس بخشنامه ها و آیین نامه ها و استانداردهای لازم در خصوص ساماندهی و مدیریت مسائل حفاری سطح شهر تصمیمات مقتضی اخذ نمایند . 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟