یکشنبه 25 فروردین 98

-دستور کار :
 
  1. بررسی نامه شماره 237/1/2025 مورخ 20/1/98 فرماندار محترم مبنی بر مصوبه شماره 116 مورخ 7/1/98 شورا در خصوص  استمهال اسناد دریافتنی نکول شده
  2. بررسی  لایحه شماره 555/98 مورخ 20/1/98 شهرداری مبنی بر استرداد وجه بدهی های شهرداری تا مبلغ 000/000/50 ریال با اختیار شهردار محترم
  3. بررسی لایحه شماره 859/98 مورخ 19/1/98 شهرداری مبنی بر کمک هزینه ماه مبارک رمضان به کارکنان شهرداری 
  4. بررسی لایحه شماره 30828/97 مورخ 25/12/97 شهرداری مبنی بر قرارداد مربیان و مدرسان خانه های فرهنگ شهرداری
  5. بررسی لایحه شماره 288/98 مورخ 8/1/98 شهرداری مبنی بر تامین نیروی انسانی سازمان آتش نشانی
  6. بررسی لایحه شماره 556/98 مورخ 20/1/98 شهرداری مبنی بر اجاره سالن همایش شهرداری
  7. بررسی لایحه شماره 559/98 مورخ 20/1/98 شهرداری مبنی بر درخواست برگزاری مزایده عمومی واگذاری  استیجاری  عرصه قسمتی از پارک گلستان  جهت ایجاد شهر بازی  
  8. بررسی نامه های اداری ، مردمی  و اعضای محترم
مصوبات :


بررسی نامه شماره 237/1/2025 مورخ 20/1/98 فرماندار محترم مبنی بر مصوبه شماره 116 مورخ 7/1/98 شورا در خصوص  استمهال اسناد دریافتنی نکول شده موضوع مطرح و با قسمت  تفاوت تعداد سقف تعیین شده برای تقسیط و امهال بدهی در بندهای 2 و 3 به مدت 8 ماه ( هشت قسط ) با رعایت بند ش ماده 14 آیین نامه نحوه وضع  و  وصول عوارض  موافقت و با بخش دوم نامه با  تمکین از فرمانداری موافقت  نمودند ./


بررسی  لایحه شماره 555/98 مورخ 20/1/98 شهرداری مبنی بر استرداد وجه بدهی های شهرداری تا مبلغ 000/000/50 ریال با اختیار شهردار محترم  موضوع مطرح و با لایحه موافقت و به تصویب اعضای محترم شورا رسید ./
بررسی لایحه شماره 859/98 مورخ 19/1/98 شهرداری مبنی بر کمک هزینه ماه مبارک رمضان به کارکنان شهرداری  با لایحه شهرداری موافقت و به تصویب اعضای محترم شورا رسید ./بررسی لایحه شماره 30828/97 مورخ 25/12/97 شهرداری مبنی بر قرارداد مربیان و مدرسان خانه های فرهنگ شهرداری ازطریق موسسات ذیصلاح و دارای مجوز و رعایت کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص تعرفه ها و دوره ها ،  موضوع مطرح و با لایحه موافقت و مورد تصویب اعضای محترم شورا قرار گرفت./ 
بررسی لایحه شماره 288/98 مورخ 8/1/98 شهرداری مبنی بر تامین نیروی انسانی سازمان آتش نشانی موضوع مطرح ضمن عدم تغییر تعداد کارکنان موجود  با لایحه موافقت و به مقرر گردید با حفظ نوع قراردادهای سابق و رابطه استخدامی ایشان با  همان شرکتهای طرف قرارداد شهرداری، اقدام لازم صورت پذیرد .(اصل موضوع در خصوص پرداخت بیمه آتش نشان برای بعضی از کارکنان  سازمان بوده که به صورت کارگری پرداخت می گردد./)بررسی لایحه شماره 556/98 مورخ 20/1/98 شهرداری مبنی بر اجاره سالن همایش شهرداری  موضوع مطرح  جهت بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی –اجتماعی  ارجاع گردید./بررسی لایحه شماره 559/98 مورخ 20/1/98 شهرداری مبنی بر درخواست برگزاری مزایده عمومی واگذاری  استیجاری  عرصه قسمتی از پارک گلستان به مساحت تقریبی 500متر مربع  جهت ایجاد شهر بازی به مدت دو سال و با احتساب 20%افزایش اجاره بها در سال دوم نسبت به سال قبل و بر اساس قیمت پایه  کارشناس رسمی دادگستری   
 موضوع  مطرح و با لایحه شهرداری موافقت و به تصویب اعضای محترم شورا رسید./
 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟